Szkolenie i doradztwo metodyczne dla jednostek pomocy społecznej powiatu kołobrzeskiego Drukuj

W roku 2015, w ramach wygranego przez naszą organizację otwartego konkursu ofert, realizujemy zadanie zlecone przez Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego pt. Szkolenie i doradztwo metodyczne dla jednostek pomocy społecznej powiatu kołobrzeskiego.

Zadanie zakłada zorganizowanie cyklu szkoleń i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Kołobrzeskiego oraz doradztwo metodycznego dla tejże kadry i pracowników jednostek organizacyjnych   z terenu powiatu jako kontynuowanie działań rozpoczętych w latach ubiegłych przez Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie Filia w Koszalinie jako partnera w realizacji zadania prowadzonego przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

 

 

Grupę docelową zadania stanowić będą kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Kołobrzeskiego oraz pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.